Vapenbild Osgiliath
Västerås Tolkiensällskap
Vapenbild

Medlemsskap

För att få bli medlem i Osgiliath krävs först en ansökan. Efter att ansökan behandlats så ska man välja ett alias. I Västerås Tolkiensällskap så kan man bara ha alias som kommer från slutet av tredje åldern och början på fjärde. Personen måste alltså vara levande. Man måste även vara lämpad för sitt alias. En krigare, en hantverkare eller en kunskapare behöver besitta vissa kunskaper inom sitt område.

Vapenbild

Alla noviser genomgår ett kunskapsprov, som är specialiserat för deras alias. En bagare får frågor om bröd, en smed om smide och en sömmerska om tyg. En kunskapare eller historiker förväntas besitta stora kunskaper i den midgårda historiken. En hästskötare från Rohan hade däremot troligtvis mycket små kunskaper om Valar och deras göromål, eller den tidigaste alv-historiken. Därför är det vår tro att den kunskapen inte gör honom till en bättre hästskötare från Rohan och därför prövas den inte.

Man har ett så kallat "alias-samtal" med någon av de betrodda i föreningen. Detta samtal är till för att personer med lite eller ingen erfarenhet av lajv och rollgestaltning ska kunna välja ett alias som de kan vara och älska under många år. Språkkunniga kan hjälpa till att välja namn på olika midgårda språk.

Kort och gott kan man säga att alla medlemmar besitter någon egenskap som är värdefull för föreningen. Man utvecklas mycket som person genom samarbetet och upplevelserna man får i föreningen.

Alias-samarbete med andra föreningar sträcker sig så långt att vi försöker undvika att ha samma alias, dock finns inget tvång att ha samma namn eller alias i vår förening om man är "dubbelansluten".

Medlemsavgiften för räkenskapsåret som börjar i maj är
240:- för vanlig medlem
290:- för Adeln
500:- för stödmedlem